1.Żarówkę o danych nominalnych 100W;220 V podłączono pod napięci U2=110V.jaka moc wydzieli się w żarówce?
2.ile wynosi natężenie prądu w lutownicy elektyrycznej o mocy 1kW zasilanej ze źródła o napięciu 220V?
3.moc silnika elektrycznego napędzającego gramofon wynosi 40 W.wile energii elektrycznej zużywa on na odtworzenie jednej płyty,jeśli czas odtwarzania wynosi 3,5 min?

1

Odpowiedzi

2009-11-30T19:45:45+01:00
Ad.1
Dane:
P=100W ; U1=220V; U2=110V
Najpierw musimy obliczyć natężenie prądu, czyli
P=U*I
przekształcamy wzór ze względu na niewiadomą I czyli obie strony równania dzielimy przez U otrzymujemy
I=P/U
I=100W/220V
I=0,45A
Mając natężenie możemy obliczyć moc jaka wydzieli się w tej żarówce przy napięciu 110V
P=110V*0,45A
P=49,5W

Ad.2
Dane:
P=1kW = 1000W
U=220V
Stosujemy wzór z poprzedniego zadania
I=P/U
I=1000W/220V
P=4,5A
Ad.3
Dane:
P=40W ; t=3,5 min = 210s
E=P*t
E=40W*210s
E=8400J=8,4kJ
1 5 1