1. Uzupełnij zdania:

Przestrzeń o takiej własności, że na umieszczone w niej ciała naelektryzowane działają ............................. ,nazywamy
................................... . Pole wytworzone przez ................................ statycznym nazywamy polem ................................. .

2. Uzupełnij zdania:

Wielkość, którą obliczamy, dzieląc ............................ wykonaną przez siły pola elektrycznego przy przeniesieniu ładunku między ...................................... jego punktami przez ..................................... nazywamy ......................................... między tymi punktami pola.
U = .......................................... . Jednostką napięcia jest ................................... . 1 V (wolt) jest ............................. między takimi dwoma .................................. pola, między którymi przeniesienie ładunku ...................................... wymaga wykonania przez pole .................................. .

(w miejscu kropek należy uzupełnić wyrazy) Z góry dziękuje.

1

Odpowiedzi

2009-12-01T12:38:48+01:00
1)
Przestrzen o takiej wlasnosci ze na umieszczone w niej ciala naelektryzowane działają ..siły...... nazywamy......polem elekrycznym.... . Pole wytworzone przez .niezmieniające się w czasie nieruchome ładunki elekryczne...... statyczny nazywamy polem........elektrostatycznym
12 2 12