Odpowiedzi

2009-11-30T19:18:37+01:00
Sakrament pokuty daje mi to, że moje grzechy zostają odpuszczone. Gdy wyznajemy grzechy przy konfesjonale księdzu on odmawiając modlitwę uprasza u Boga przebaczenie.Do sakramentu pokuty nalezy przystąpić przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym. Nasze sumienie jest oczyszczone.
15 4 15
2009-11-30T19:24:21+01:00
Sakrament pokuty jest spowiedzią z grzechów, które popełnił człowiek. Idąc do spowiedzi wychodzi się z konfesjonału całkowicie ozcyszczonym z naszych grzechów. Bóg właśnie w sakramencie pokuty nam je odpuszcza. To jest chwila, kiedy na nowo możemy pojednać się z Bogiem.
18 4 18