Rozwiązaniem nierówności
(2x-4)kwadrat > (bądz równa) 4xkwadrat -2x+2


kąt wpisany oparty na łuku równym 1/12 okręgu ma miarę :


Wysokość trójkąta równobocznego, którego bok ma długość 4 pierwiastek z 6 dm wynosi :

odległość między dwoma miastami wynosi 2,5 km . Jaka jest odległość między tymi miastami na mapie sporządzonej w skali 1 :100 000?

1

Odpowiedzi

2009-12-01T12:20:09+01:00
1.
x-4)²≥4x²-2x+2
4x²+16-16x≥4x²-2x+2 I-4x²
16-16x≥2-2x I+16x
16≥2+14x I-2
14≥14x I÷14
1≥x
x≤1


2.
360°:12=30°

3.
6 :2=2√6
(2√6)²+x²=(4√6)²
4*6+x²=16*6
24+x²=96
x²=72
x=√72
x=√(36*2)
x=6√2


4.
5km=250000cm
1 :100 000

1cm=100000cm
x=250000cm
x=250000/100000
x=25/10=2,5

Odp: Odległość ta na mapie wynosi 2,5 cm.