Wodór reaguje z rożnymi substancjami.napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produktu.
substraty:siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi(||), sód, wapn
produkty:miedz, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T19:32:09+01:00
Wodor+azot-> amoniak
wodór+siarka->siarkowodór
wodór+chlor->chlorowodór
wodór+fosfór->fosforowodór.
wodór+tlen-> woda
wodór+sód->wodorek sodu
wodór+wapn->wodorek wapnia
wodó+ tlenek miedzi->miedz+woda