1.
a) Jakie informacje zawiera paszport?
b) Jakie prawa i obowiązki ma jego posiadacz?


2.
a) gdzie należy udać się, by otrzymać paszport (Białystok)?
b) jakie dokumenty należy złożyć?
c) jakie opłaty trzeba uiścić?
d) jak długo czeka się na wydanie paszportu?
e) jak długo paszport jest ważny?
f) co trzeba zrobić, gdy upłynie okres ważności?
g) przy wjeździe do których państw paszport nie jest wymagany?

1

Odpowiedzi

2009-12-01T11:41:26+01:00
1
a) ...
b) ...

2
a)Oddział paszportów. ul. Bema 4

b)wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,
dwie jednakowe fotografie
w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy - odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia,
odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą,
dowód uiszczenia opłaty paszportowej.


c) Opłaty krajowe za wydanie paszportu wynoszą:

za paszport ważny 10 lat - 140 zł.
za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat - 30 zł.
za paszport dla dzieci, które ukończyły 7 lat a nie ukończyły lat 13 - 60 zł.
za paszport tymczasowy dla dzieci - 30 zł.
za paszport tymczasowy wydawany pozostałym osobom - 45 zł.

d) Datę wydania paszportu określa organ wydający dokument. Przeciętnie czas oczekiwania nie przekracza 30 dni.

e) 10 lat od daty wydania

f) nalezy zgłosić się di oddziału paszportów W miejsce dokumentu, którego termin ważności upłynął, wydaje się nowy paszport.

g) krajach Unii Europejskiej Bośni i Hercegowinie Chorwacji Czarnogórze (do 30 dni) Gujanie Francuskiej Gwadelupie Islandii źródło: MSZ Macedonii Maderze i Azorach Martynice Nowej Kaledonii Norwegii Polinezji Francuskiej Szwajcarii