J.Rosyjski

Przetłumaczyć:


Лето мое любимое время года, среди прочего, потому что это время, в котором мы свободны от школы. Все это красочное лучи солнечного света, который наполняет человека положительной энергией, и сразу хотите, чтобы играть. На земле нет никакого гниения листьев или неприятно, пронзительно холодный снег. В то время, все творения, как жить. Леса и зеленые луга золотые колосья. Небо ясное и каждый чувствует себя неосторожно? как будто не было никаких проблем. Цветы, букеты, бабочки, все в это время года. Люди бегут по всему миру, японцы могут быть найдены в Польше и поляк в Японии. Любовь и дружба часто процветают, когда лучах летнего солнца. Летний ветерок в самой таинственной силой. Экскурсии в горы, купание в горячем море, или играть в песке на пляже! Все эти события могут иметь место только в летнее время. Даже летний дождь приносит отдыха. Богатые поля сельскохозяйственных культур, сладкие плоды в садах.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:22:04+01:00
Lato to moja ulubiona pora roku, między innymi dlatego, że jest to czas, w którym jesteśmy wolni od szkoły. Ten barwny promieni słonecznych, która wypełnia osoba z pozytywną energią, i chcesz grać. Na ziemi nie ma zgniłych liści lub nieprzyjemny, przeszywający zimny śnieg. W tym czasie wszystkie stworzenia, jak żyć. Lasów i łąk zielonych złote kłosy. Niebo jest czyste i każdy czuje się beztrosko? jakby nie było żadnych problemów. Kwiaty, kwiaty, motyle, wszystko w tej porze roku. Ludzie biegali po całym świecie, japoński można znaleźć w Polska i Polak w Japonii. Miłość i przyjaźń często kwitnąć, gdy promienie słoneczne lato. Summer Breeze w życie z najbardziej tajemniczych. Wycieczki w góry, kąpiel w gorącym morzu, lub grając w piasku na plaży! Wszystkie te wydarzenia mogą mieć miejsce tylko w lecie. Nawet deszcz letni przynieść resztę. Bogatych pól uprawnych, słodkich owoców w sadach.


tu juz wyszstko :P
2009-11-30T19:23:58+01:00
Lato to moja ulubiona pora roku, między innymi dlatego, że jest to czas, w którym jesteśmy wolni od szkoły. Ten barwny promienny słoneczny czas, która wypełnia osoba z pozytywną energią, i chcesz grać. Na ziemi nie ma zgniłych liści lub nieprzyjemny, przeszywający zimny śnieg. W tym czasie wszystkie stworzenia, jak żyć. Lasów i łąk zielonych złote kłosy. Niebo jest czyste i każdy czuje się beztrosko? jakby nie było żadnych problemów. Kwiaty, kwiaty, motyle, wszystko w tej porze roku. Ludzie biegali po całym świecie, japoński można znaleźć w Polska i Polak w Japonii. Miłość i przyjaźń często kwitnąć, gdy promienie słoneczne lato. Summer Breeze w życie z najbardziej tajemniczych. Wycieczki w góry, kąpiel w gorącym morzu, lub grając w piasku na plaży! Wszystkie te wydarzenia mogą mieć miejsce tylko w lecie. Nawet deszcz letni przynieść resztę. Bogatych pól uprawnych, słodkich owoców w ogrodach
2009-11-30T19:25:59+01:00
Lato ukochana pora roku, wśród innego, dlatego co ten czas, w którym my wolny od szkoły. Все to barwne promienie słonecznego światła, które napełnia człowieka pozytywną energią, i naraz chciejcie, żeby grać. На ziemi nie ma żadnego gnicia liści albo nieprzyjemne, przenikliwe zimny śnieg. В ten czas, wszystkie dzieła, jak żyć. łąki złote kłosy. jasne i każdy czuje siebie nieostrożnie? как jak gdyby nie było żadnych problemów. bukiety, motyle, wszyscy w tę porę roku. uciekną po całym świecie, Japończycy mogą zostać znalezionymi w Polsce i Polak w Japonii. przyjaźń często kwitną, kiedy promieniach letniego słońca. wietrzyk w najbardziej tajemniczej siłą. w góry, kąpiel w gorącym morzu, albo grać w piasku na plażę! Все te wydarzenia mogą mieć miejsce tylko w letni czas. letni deszcz przynosi odpoczynku. pola rolniczych kultur, słodkie owoce w ogrodach.