Fermentacjia polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału.......................Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystane na przykład do produkcji...............,..............i.............Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i .................. Bakterie .................czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze,żyjące kosztem innych organizmów, wywołują choroby.Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają ...........
2.Uzupełnij tabelę.
Miejsce występowania
bakterii symbiotycznych

przewód pokarmowy *.......................................
zwierząt roślinożernych *.....................................


jelita człowieka *.......................................
*.......................................
6.zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Kapsyd jest
a)Formą przetrwalnikową bakterii.
b)niedojrzałą formą wirusa.
c)otoczką białkową wirusów
d)substancją toksyczną wytwarzaną przez bakterie

2

Odpowiedzi

2009-11-30T19:28:12+01:00
Fermentacjia polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału........tlenu...............Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystane na przykład do produkcji....wina...........,......octu........i......piwa.......Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i .....cudzozywne............. Bakterie ....cudzozywne.............czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze,żyjące kosztem innych organizmów, wywołują choroby.Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają .....fotosynteze......

Kapsyd jest

c)otoczką białkową wirusów


1 5 1
2009-11-30T19:35:09+01:00
Fermentacjia polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału tlenu. Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystane na przykład do produkcji serów, jogurtów i kefirów.Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i cudzożywne Bakterie cudzożywne czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze,żyjące kosztem innych organizmów, wywołują choroby.Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają fotosyntezę

.Uzupełnij tabelę.(nie wiem o co w tym dokładnie chodzi o.0)
Miejsce występowania
bakterii symbiotycznych

przewód pokarmowy *TAK(bakterie symbiotyczne żyjące w przewodzie pokarmowym człowieka produkują witaminy grupy B oraz witaminę K.)

zwierząt roślinożernych *TAK(Bakterie żyjące w symbiozie ze zwierzętami roślinożernymi umożliwiają trawienie celulozy)

6.Kapsyd jest otoczką białkową wirusa.
2 5 2