PILNIE POTRZEBUJIE na dzisiaj dużo punktów bardzo proszę
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


12 Read the exam instructions. Write your own questionnaire.

Jesteś na kursie językowym w Londynie. Organizatorzy konkursu na najlepszy blog poprosili cię o przygotowanie ankiety, aby dowiedzieć się jak najwięcej o uczestnikach konkursu. Przygotuj ankietę, w której zapytasz:
- o wiek uczestnika/uczestniczki,
- o umiejętności uczestnika / uczestniczki związane z obsługą komputera,
- o popularność blogów w jego /jej kraju,
- o jego/jej ulubione błogi.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit stów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określanych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:33:07+01:00
1.How old are you?
a)12
b)13
c)14 or more
2.Do you like computer?
a)yes
b)no
3.How long do you write blog?
a) year or less
b)2-3
c)more than 3
4.Are blogs popular in your country?
a)no
b)yes
5.What is your fvouritebog?

XYZ
1 5 1