Proszę o krótkie, ale bardzo dokładne wyjaśnienie zagadnień, potrzebne mi to jeszcze na dzisiaj

4. Niemcy w IX-X w. Niemcy w czasach Ottonów, plany imperialne Ottona III.
5. Misja Cyryla i Metodego
6. Polska w czasach Piastów: Powstanie państwa Polan, Chrzest Polski, Zdobycze terytorialne Mieszka I, św. Wojciech, zjazd w Gnieźnie, koronacja Bolesława Chrobrego
7. Rywalizacja między papiestwem i cesarstwem o panowanie nad światem chrześcijańskim - reforma kościoła na zachodzie, konflikt między Henrykiem IV a Grzegorzem VII, spór o inwestyturę
8. Wyprawy krzyżowe. Skutki wypraw krzyżowych.
9. Kryzys i odbudowa państwa polskiego
10. Polska za rządów Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego: Panowanie W.Hermana, Wojna polska-niemiecka, śmierć Zbigniewa, Testament B. Krzywoustego.

z góry bardzo dziękuję;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-05-29T13:23:46+02:00
6.Na Śląsku osiedlali się Dziadoszanie, Bobrzanie, Opolanie, Gołęszyce i Ślążanie. Na bogatych w złoża soli Kujawach pojawili się Goplanie, a nad Wisłą- Lędzianie. Największy obszar zajmowały jednak dwa plemienne państwa- Wiślan i Polan.Usiłowania Dobrawy okazały się zbieżne z celami politycznymi Mieszka i w rok po ślubie, w 966 roku przyjął on chrzest wraz z grupą możnowładców i urzędników. W 968 roku zorganizowano w Poznaniu pierwsze biskupstwo, niezależne od innych ośrodków kościelnych. Utrzymywanie zdobyczy terytorialnych byłoby niemożliwe, gdyby nie silna władza księcia. Mieszko-potomek Siemowita, Leszka i Siemomysła z rodu Piastów- potrafił podporządkować sobie starszyznę rodową oraz wolnych kmieci.Poddani składali na potrzeby dworu daninę, dostarczając konie, bydło, miód i wyroby rzemieślnicze. Na przełomie lat 996 i 997 przybył do Polski biskup Praski Wojciech, któremu zaprzyjaźniony z nim Bolesław Chrobry udzielił poparcia w przygotowaniu wyprawy misyjnej do pogańskich Prusów.W 997 roku biskup dotarł bez przeszkód do Gdańska, lecz kiedy wkroczył na tereny Prusów, łamiąc miejscowe zwyczaje, poniósł śmierć. W roku 1000 przybył tam Otton III, przyjaciel Wojciecha. Pragnął on pozyskać Bolesława dla idei zjednoczonego cesarstwa, utworzonego z czterech równorzędnych prowincji. Królewską koronę otrzymał od papieża dopiero w 1025 roku.