Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:39:33+01:00
Poezja w romantyźmie była sposobem wyrażania uczuć przez twórcę oraz jego buntem przeciwko ustalonym kanonom.
2009-11-30T19:43:37+01:00
W poezji romantycznej jej funkcja poznawcza była mocno wyeksponowana. Z jednej strony sami twórcy chcieli poznać własny talent, zdefiniować go i określić czym tak naprawdę jest. Doszukiwali się w zdolnościach danych im przez Boga wielkiej misji, którą musieli wypełnić, płacąc za to najwyższą stawkę- osamotnienie i wyalienowanie. Przekazywali nam także prawdę o epoce, która uwierzyła, że istnieje świat wartości wyższych niż materialne. Była także świadectwem polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Poezja romantyczna przeniosła do współczesności wielkie mity, które sama tworzyła a także wizję świata niemożliwego do zdefiniowania za pomocą nauki i zmysłów. Odkryła, iż w każdym człowieku istnieje głębia uczuć i każdy jest na swój sposób indywidualnością.
:)