Łódka oddala sie prostopadle od brzegu rzeki z szybkością 3,2m/s. Szybkość nurtu względem brzegu wynosi 2,4m/s. Szerokość rzeki jest równa 32m:
a)wypadkową szybkość łódki
b)czas w którym łódka przepłynie rzekę
c)długość odcinka o jaki woda wzniesie łódkę
d)drogę łódki pomiędzy brzegami

Proszę o wytłumaczenie jak to zadanie zostało zrobione

1

Odpowiedzi

2009-12-01T07:52:26+01:00
Prędkość wypadkowa łódki to przekątna prostokąta i liczymy z twierdzenia Pitagorasa
v=√v₁²+v₂²
v=√10,24+5,76
v=4m/s

b) d-szerokość rzeki
d=v₁×t
t=d/v₁
t=32/3,2
t=10s

c)s=v₂t
s=2,4×10=24m

d)
l=vt
l=4×10=40m