Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T20:51:53+01:00
Dynastia Habsburgów, której przedstawiciele zasiadali na cesarskim tronie, była największym rywalem Jagiellonów w Europie Środkowej. Poważnym zagrożeniem dla Polski było więc zbliżenie Habsburgów i dotychczasowego najgroźniejszego wroga - zakonu krzyżackiego. Chcąc temu zapobiec Jagiellonowie: Zygmunt Stary - władca Polski i Litwy oraz Władysław II - władca Czech i Węgier, zawarli w 15:15r, w Wiedniu UKŁAD Z CESARZEM MAKSYMILIANEM. Ustalono, że wnukowie cesarza zawrą małżeństwo z dziećmi Władysława. Otwierało to Habsburgom drogę do objęcia w przyszłości tronu na Węgrzech i w Czechach. W zamian cesarz uznał ustalenia drugiego pokoju toruńskiego, czyli prawa Polski do Pomorza Gdańskiego oraz zwierzchnictwo nad Prusami zakonnymi. Układ ten osłabił pozycję polityczną Krzyżaków.
1 4 1