Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T23:45:06+01:00
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie ;>


Instytucje skargi

Są to urzędy międzynarodowe, do których może zwrócić się obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą wtedy, gdy uzna, że odpowiednie urzędy w jego kraju wydały decyzje na jego niekorzyść, i że te decyzje są według niego niezgodne z Prawami człowieka:
-Komitet Praw Człowieka w Genewie
-Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu


Pozarządowe organizacje praw człowieka

Są to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na działania rządów powodujące łamanie Praw człowieka. Dokonują tego tylko metodami pokojowymi, między innymi prowadząc edukację, występując w szczególnych sprawach sądowych w obronie ludzi pokrzywdzonych, organizując akcje obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp.
Amnesty International
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Human Rights Watch
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca