1.w cukierni wisi cennik
porcja lodów z bitą śmietaną 7,40zł
porcja lodów z ananasem 8,10zł
ananas z bitą śmietaną 3,50

ile zapłacisz za porcje lodów bez dodatków

2.oblicz x: 1/x=-0,45

3.czy iloraz liczby 1223334444 przez 6 jest liczba całkowitą

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T20:01:34+01:00
1.w cukierni wisi cennik
porcja lodów
z bitą śmietaną 7,40zł
porcja lodów z ananasem 8,10zł
ananas z bitą śmietaną 3,50
ile zapłacisz za porcje lodów bez dodatków
a - cena ananasa
b - cena bitej śmietany
x - cena lodów
x + b = 7,40
x + a = 8,10
Dodajemy stronami równania:
2x + a + b = 15,50
Ponieważ a + b = 3,50 to
2x + 3,50 = 15,50 /-3,50
2x = 12 /:2
x = 6
Odp. Za porcję lodów bez dodatków zapłacę 6 zł.
2.oblicz x: 1/x=-0,45
1/x = -45/100
x = -100/45 skracamy licznik i mianownik przez 5
x = -20/9
x = -2i2/9

3.czy iloraz liczby 1223334444 przez 6 jest liczba całkowitą
Liczba jest podzielna przez 6 jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 6.
1+2+2+3+3+3+4+4+4+4 = 5+9+16 = 30
Odp. Iloraz podanej liczby przez 6 jest liczbą całkowitą.
1 5 1
2009-11-30T20:04:09+01:00
1. x + y = 7,40
x + z = 8,10
y + z = 3,50

2x + y + z = 15,50
2x = 15,50 - 3,50
2x = 12
x = 6 zł

odp. Porcja lodów bez dodatków - 6 zł

xD

3. odp. TAK

2. 1/x = -0.45
x = - 20/9
2009-11-30T20:08:56+01:00
Zad 1
x - porcja lodów
8,10 - x + 7,40 - x = 3,50
- 2x = 3,50 - 8,10 - 7,40
- 2x = 3,50 - 15,50
- 2x = - 12
x = 6 zł kosztuje porcja lodów bez dodatków
zad 2
1/x = - 0,45
1 = - 0,45x
x = 1 dzielone przez - 0,45 = - 2,2
zad 3
1223334444 / 6 = 203889074 jest liczbą całkowitą