Zad 1
Na jaką wysokość wzniesie się ciało rzucone pionowo w górę z szybkością początkową 20m/s?

zad 2
Ciało poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym z vo= O przebyło w trzeciej sekundzie drogę 80m . Jaką drogę przebyło ciało w piątej sekundzie ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T20:10:12+01:00
Zad 1
Na jaką wysokość wzniesie się ciało rzucone pionowo w górę z szybkością początkową 20m/s?

Dane:
g = 10m/s²
v = 20m/s

Szukane:
h = ?

Wzór
Ep = Ek
mgh = mv²/2
2gh = v²
h = v²/2g [m²/s² / m/s² = m]

Rozwiązanie:
h = 400 / 20
h = 20m

Odpowiedź:
To ciało wzniesie się na wysokość 20m.

zad 2
Ciało poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym z vo= O przebyło w trzeciej sekundzie drogę 80m . Jaką drogę przebyło ciało w piątej sekundzie ?

Dane:
s3 = 80m
t2 = 2s
t3 = 3s
t4 = 4s
t5 = 5s

Szukane:
s5 = ?

Wzór
s = at²/2
s3 = at3²/2 - at2²/2
2s3 = a(t3² - t2²)
a = 2s3/(t3² - t2²)[m/s²]
s5 = at5²/2 - at4²/2
s5 = (t5² - t4²)a/2 [s² x m/s² = m]

Rozwiązanie
a = 160 / (9 - 4)
a = 32m/s²
s5 = (25 - 16)16
s5 = 9 x 16
s5 = 144m

Odpowiedź:
Ciało w piątej sekundzie przebyło drogę 144m.