Zadania z chemii klasa I gimnazjum ..
Chemia nowe ery - tytuł ..

Ma 3 zadania , każde warte 10 pkt.!

zad.2/71
Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji syntezy wodoru z innymi pierwiastkami chemicznymi.
a) ... + ... -----> chlorowodór
b) azot + wodór -----> ...
c)... + ... ----> wodorek litu
d) magnez + wodór -----> ...
e) wodór + siarka ------> ...
zad.3/71 *
Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu. Oblicz, ile gramów wodoru powstanie w tej reakcji chemicznej, jeśli masa produktów wynosi 190 g. Stosunek masy chlorku magnezu do wodoru wynosi 95 : 2.
Od razu mówię, że wynik powinien wyjść taki : 3,92 g wodoru
Zad.4/71 *
Wyjaśnij, które właściwości wodoru są przyczyną tego, że przy tankowaniu samochodów wodorem należy zachować szczególne środki ostrożności.

Oznaczenie : * - zadanie z gwiazdką.

Dziękuję bardzo i pozdro <33

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T20:08:42+01:00
A)chlor. + ..wodór. -----> chlorowodór
b) azot + wodór -----> ...wodorek azotu amoniak
c)lit... + ..wodor. ----> wodorek litu
d) magnez + wodór -----> ...wodorek magnezu
e) wodór + siarka ------> .wodorek siarki siarkowodór

Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu. Oblicz, ile gramów wodoru powstanie w tej reakcji chemicznej, jeśli masa produktów wynosi 190 g. Stosunek masy chlorku magnezu do wodoru wynosi 95 : 2.
Od razu mówię, że wynik powinien wyjść taki : 3,92 g wodoru

Mg + 2HCl -> MgCl2 +H2

Masa produktow z reakcji = 95g+2g=97g
(Mmolowa MgCl2=95, H2=2)

w 97g produktów jest 2g H2 to w 190g jest x
proporcja:
97g --- 2g H2
190g --- x

x=190*2/97=3,91 g H2

Wyjaśnij, które właściwości wodoru są przyczyną tego, że przy tankowaniu samochodów wodorem należy zachować szczególne środki ostrożności.

Pod względem własności chemicznych wodór nie jest szczególnie niebezpieczny.
Musimy być jednak ostrożni ponieważ
a) wodór jest materiałem palnym, szybko unosi sie w powietrzu
b)nebezpieczeństwo eksplozji pojawia się, gdy wodór ulatnia się w zamkniętych pomieszczeniach takich np., jak garaże lub tunele. Jest tam wymagana dobra wentylacja.
10 4 10