Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T20:09:02+01:00
Jacek Soplica, późniejszy ksiądz Robak, był ubogim szlachcicem
pochodzącym z zaścianka soplicowskiego. Posiadał niewiele
roli, a
pomimo tego miał całą rodzinę w dowództwie i był poważany u szlachty.
Miał brata Sędziego i jedynego, ukochanego syna Tadeusza.
W młodości Jacek byl urodziwy i przystojny - kobiety za nim szalały.
Mia.l wysportowaną sylwetkę, imponował innym swoją sprawnością i
umiejętnościami - mistrzowsko władał szablą, toteż nikogo się nie bał.
Nazywano go też "Wąsalem" ze względu na charakterystyczne, długie wąsy.
Jednak pewne wydarzenia wpłynęły nie tylko na charakter Jacka, ale i na
wygląd.
Jacek był przede wszystkim odważny. Celnie strzelał, znakomicie władał
szablą, więc "bały się go wszystkie pany". Dzięki śmiałości i pewności
siebie zdobył wysoką pozycję w województwie oraz poważanie szlachty.
Wszelkie spory rozwiązywał silą, poprzez walkę. Był też nad wyraz
porywczy, co usprawiedliwiał młodym wiekiem i okolicznościami, w
których się znajdował. Cechowała go też duma i honorowość - nie mógł
pozwolić na ośmieszenie i dbał o swoje dobre imię. Pomimo gwałtowności
posiadał też wiele pozytywnych cech - był wrażliwy, kochający i czuły
wobec Ewy zawsze na pierwszym miejscu stawiał ją i jej potrzeby.
Odznacza się łatwowiernością i ufnością oraz nie wierzył, że ktoś może
chcieć go wykorzystać.
Kłopotliwa sytuacja w zamku sprawiła jednak, że Jacek zaczął się
staczać. Dusząc w sercu dawną miłość, żal i nienawiść, stał się mściwy,
okrutny i obojętny. Nie odwzajemniał uczuć kochającej go żony, która
wkrótce potem zmarła. Był bezsilny wobec własnego losu i nie radząc
sobie z problemami, zaczął pić. Desperackim czynem było zabójstwo
Stolnika - Jacek nie wytrzymał napięcia i popełnił tę zbrodnię w
afekcie. Niegdyś przywódca, stał się zdrajcą i pośmiewiskiem.
Rozpacz i samotność skłoniły go do przemiany w księdza Robaka. Chciał
naprawić błąd młodości, który cały czas ciążył mu na sercu. Na starość
stał się spokojny i pokorny. Przygotowując powstanie na Litwie, chciał
przysłużyć się narodowi.

Jacek Soplica, jak każdy człowiek, popełnił w życiu wiele błędów.
Zabójstwo Stolnika było jednym z nich - ogromnym, ponieważ nie mógł po
tym stanąć na nogi. Skłoniło go to do przemiany wewnętrznej, której
dokonał. Dlatego sądzę, że Jacek może być wzorem do naśladowania dla
wielu z nas.
1 5 1