Odpowiedzi

  • Grel
  • Początkujący
2009-11-30T20:11:54+01:00
2x+3v=0,5
3x+v= -1

v=-1-3x

2x+ 3 *(-1-3x)=0,5
2x -3-9x=0,5
-7x= 2,5 | /-7
x= -0,5

2 * (-0,5) + 3v = 0,5
-1 +3v = 0,5
3v= 1,5
v= 0,5
1 5 1