Odpowiedzi

2009-12-01T11:03:10+01:00
Przydomek jaki mu dano jest czymś podkreślającym panoanie tego władcy.
Karol Wielkiwprowadzł wiele reform. :
-podzielił państwa na okręgi
-zakładał szkoły
-reforma monetarna
-reformapisania i języka łacińskiego
-dbał o rozwój handlu z północą i wschodem
Jest i był uważany za najwybitniejszego władce państwa frankońskiego w średniowieczu stanowił wzrór władcy , idealnego rycerza i gosodarza.
Sprowadził na swój dwór wielu wbitnych uczonych.
Dzięki Karolowi jego państwo rosło w siłe , przydomek "Wielki "został mu słusznie nadany
2009-12-01T11:29:06+01:00
Króla Kazimierza obwołano Wielkim nie tylko ze względu na jego wysoki wzrost (nie mniej jednak, to także wpłynęło na przydomek władcy Polski). Jednym z powodów były liczne wojny prowadzące do dwukrotnego poszerzenia granic państwa. Niektóre ziemie Kazimierz utracił- chociażby Pomorze Gdańskie i Śląsk. Odzyskał jednak zabrane wcześniej Mazowsze i Podole. Przyłączył do Polski m.in. Ruś Halicką oraz Kujawy.
Władca zastawszy Polskę w niezbyt komfortowej sytuacji, postanowił ją odbudować. Ustanowił jednakową monetę, nowy system zbierania opłat- po niedługim czasie królewski skarbiec uzupełniono, a na terenie kraju zostało wzniesionych wiele nowych budowli.
Kazimierz uczynił bardzo wiele dla ludności polskiej. Zmienił przestarzałe prawo magdeburskie na prawo niemieckie. Polska stała się krajem obfitującym w turystów, rzemieślników i kupców z innych państw. Założył również pierwszy uniwersytet- Akademię Krakowską.
Pomimo okrucieństw, których nie uniknęli bezbronni mieszkańcy, Kazimierz Wielki był wybitnym królem. Wsławił Polskę na świat i sprawił, iż była szanowana przez pozostałe kraje. Nic dziwnego, że ludzi bardzo zasmucił koniec dynastii Piastów.