Oblicz koszt zagotowania 1l wody w czajniku elektrycznym o 2000W/230V, jezeli czas zagotowania wody wyniosl 4 min.a temperatura wody wynosila 15stopni C.(temp.wody w kranie).Oblicz sprawnosc czajnika. Cene za 1kWh(3600 000J) odczytaj z ostatniego rachunku za energie elektryczna.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T21:06:37+01:00
W=P*t=2000*1/15h=133,33Wh=0,133kWh
koszt= 0,50PLN za 1 kWh
Koszt ogrzania wody=0,133*0,50=0,06 PLN

Sprawnosc czajnika
k=Q/W
Q=m*c*delta T
m-masa wody=1l=1kg
c- cieplo własciwe wody=4180J
delta T=100-15=85

W=133Wh=133*3600s=480000J
Q=1*4180*85=355300 J
k=Q/W
k=355300/480000
k=0,74
Sprawnosc= 0,74=74%
2 5 2