Odpowiedzi

2009-11-30T20:18:37+01:00
1. Produkty destylacji:
-Paliwa - gaz płynny, benzyna samochodowa i lotnicza, nafta, olej napędowy, oleje opałowe;
-Oleje smarowe;
-Gaz parafinowy, z którego otrzymuje się parafinę;
-Asfalty i koks naftowy;
-Smary stałe.
-gazy rafineryjne, eter naftowy, ligroinę, benzynę lekką i ciężką, naftę, oleje mineralne i mazut

2.
-polietylen
-polipropylen
-polichlorek winylu
-polistyren (styropian)
-polimetakrylan metylu
-politetrafluoroetylen
-kauczuk syntetyczny

pozdrawiam ;)