Odpowiedzi

2009-05-29T15:47:43+02:00
Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który gładzi grzech pierworodny, daje man życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła. Crzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, ponieważ jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. daje życie Boże. Jest on konieczny do zbawienia.
Chrystus przez Chrzest:
-włącza człowieka w swoją śmierć i zmartwychwstanie.
-gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy popełnione przed chrztem, a także wszelkie kary za grzechy,
-daje życie Boże, czyli łaskę uświęcającą i przawo do łask uczynkowych,
-daje zdolność do życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego za pośrednictwem Jego darów,
-wszczepia cnoty nadprzyrodzone (Boskie) oraz zaczątek cnót głównych,
-wprowadza do Kościoła,
-wyciska na duszy niezatarte znamię dziecka Bożego, czyli charakter, który daje prawo do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym.