Proszę o przetłumaczenie na j. polski dwóch tekstów tylko prosze żeby to nie były tłumaczenia z translatorów bo inaczej uznam odpowiedź jako błędną. DAJE 50 punktów dlatego proszę o dobrą pracę.

COMING SOON ON THE CNYB CHANNEL
TV Star - a new reality TV show where you could win a job on TV
What happens on the show ?
Twelve lucky competitors are going to live for ten weeks in a country house with real TV studios. They are going to learn how to work for a TV channel, and also meet and interview real celebrities. They'll even meey Hollywood stars !
Every week, our three judges are going to discuss the competitors and give them different challenges. The challenges won't be easy and the judges won't be kind ! Every week, the viewers are going to vote one person off the show. There's a cheque for 50,000 euro for the winner, and a one-year contract to present a TV show.
Interested ? You should be !
We're looking for creative young people, aged seventeen to eighteen, who are confident enough to appear in front of the cameras.
Will you be the next big TV star ? Apply today and tell us why you want to be a competitor on TV STAR.

Drugi tekst.

1. 17 Parkham Street Woodford Liverpool LP14 June.
2. 19th June
3. Dear Sir or Madam
4. My name is Petra. I am seventeen years old, and I am in my last year at school. When I finish, I want to get a degree in Media Studies. After university, I want to work in television.
5. A the moment I am working for a local radio station at the weekends. I am really enjoying it. It's a fantastic experience, and I've already learned a lot by watching the interviewers and presenters while they work.
6. My best school subjects are drama and film studies, and I've had a big part in the last two school plays. I also write sports aricles for the school magazine. I've interviewed some famous football players and managers.
7. I'm sure I'm the sort of person you're looking for and I'm confident I'll be a great presenter.
8. Yours faithfully, Petra Woodruffe.

1

Odpowiedzi

2009-05-29T14:45:17+02:00
Ja zawsze tłumaczę bez translatora, nie to co te bobki herbaciane ;)

COMING SOON ON THE CNYB CHANNEL
Już wkrótce na kanale CNYB
TV Star - a new reality TV show where you could win a job on TV
TV Star - nowy reality show gdzie możesz wygrać prace w telewizji.
What happens on the show ?
O co chodzi w programie?
Twelve lucky competitors are going to live for ten weeks in a country house with real TV studios. Dwanaścioro szczęśliwych zawodników będzie mieszkać przez 10 tygodni w wiejskim domku z prawdziwym studiem telewizyjnym.
They are going to learn how to work for a TV channel, and also meet and interview real celebrities. Nauczą się pracy dla kanału telewizyjnego, a także relacjonować prawdziwe wydarzenia.
They'll even meey Hollywood stars ! Będą również spotykać się z Hollywoodzkimi gwiazdami.
Every week, our three judges are going to discuss the competitors and give them different challenges.
Każdego tygodnia naszych trzech jurorów będą rozmawiać na temat uczestników i rozdawać im różne wyzwania.
The challenges won't be easy and the judges won't be kind !
Zadania nie będą łatwe a jurorzy będą bezlitośni.
1Every week, the viewers are going to vote one person off the show. Każdego tygodnia widzowie będą głosować na osobę która ma opaść z programu.
There's a cheque for 50,000 euro for the winner, and a one-year contract to present a TV show.
Zwycięsca otrzyma czek na 50000€ i roczny kontrakt w telewizyjnym show.
Interested ? Zainteresowany? You should be ! Powinieneś być!
We're looking for creative young people, aged seventeen to eighteen, who are confident enough to appear in front of the cameras.
Szukamy kreatywnych młodych ludzi, w wieku 17 -18 lat którzy są na tyle pewni sibie by stanąć przed kamerą.
Will you be the next big TV star ? Czy będziesz następną wielką gwiazdą? Apply today and tell us why you want to be a competitor on TV STAR. Zgłoś się dziś i powiedz nam dlaczego chcesz być uczestnikiem TV STAR.

1. 17 Parkham Street Woodford Liverpool LP14 June.
czerwiec. Ulica 17 Parkham dzielnica Woodford miasto Liverpool Kod:LP14
2. 19th June 19 czerwca
3. Dear Sir or Madam Drodzy panowie i panie
4. My name is Petra. I am seventeen years old, and I am in my last year at school. When I finish, I want to get a degree in Media Studies. After university, I want to work in television.
Mam na imię Petra. Mam 17 lat i jestem w ostatniej klasie mojej szkoły. Kiedzy ją skończę, chciałabym pójść na na studia na kierunek media i dziennikarstwo.Po studiach chciałabym pracować w telewizji.
5. A the moment I am working for a local radio station at the weekends. I am really enjoying it. It's a fantastic experience, and I've already learned a lot by watching the interviewers and presenters while they work.
W tym momencie pracuję dla lokajnej rozgłośni radiowej w weekendy. Bardzo to lubię. Jest to fantastyczne doświadczenie, i naprawde dużo się nauczyłem oglądając reporterów i prezenterów podczas ich pracy.
6. My best school subjects are drama and film studies, and I've had a big part in the last two school plays. I also write sports aricles for the school magazine. I've interviewed some famous football players and managers.
Moim głównym dodatkowym zajęciem w szkole jest teatr i studia filmowe, miałem wielki udział w szkolnych sztukach przez ostatnie dwa lata. Piszę również artykuły sportowe dla gazetki szkolnej. Miała przyjemność przeprowadzić parę wywiadów ze słynnymi menadżerami i futbolistami.
7. I'm sure I'm the sort of person you're looking for and I'm confident I'll be a great presenter.
Jestem pewna że jestem osobą którą szukacie. Jestem pewna siebie i bedę świetną prezenterką.
8. Yours faithfully, Petra Woodruffe.
Pozdrawiam
Petra Woodruffe
1 5 1