1. Oblicz mase tlenu potrzebnego do całkowitego (do CO2 i H2O) spalenia 90 gram tlenu.

2.Oblicz
a) mase tlenu;
b) mase powietrza (ok 24% masowych tlenu);
c) objetośc powietrza potrzebnego do całkowitego spalenia 1m3 metanu, głównego składnika gazu ziemnego.

3. Podczas spalania metanu otrzymano 36 g pary wodnej. oblicz:
a) mase
b)objętośc spalonego metanu.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T20:49:05+01:00
Oblicz mase tlenu potrzebnego do całkowitego (do CO2 i H2O) spalenia 90 gram tlenu. chyba metanu miało byc

CH4 + 4O2 > CO2 + 2H2O
MCH4 = 12+4*1=16g/mol
MO=16*2=32g/mol

ms= 90 gram
n=m/M = 90/16=5,63 mola CH4

z reakcj mamy
1 mol CH4 ----------------------4 mole O
5,63 mola CH4 ------------- x
x= 5,63*4 = 22,5 mola O2

mO = n*M = 22,5*32 = 720g tlenu potrzeba do całkowitego spalenia metanu


Oblicz
a) mase tlenu;
b) mase powietrza (ok 24% masowych tlenu);
c) objetośc powietrza potrzebnego do całkowitego spalenia 1m3 metanu, głównego składnika gazu ziemnego.

1m^3 = 1000dm^3
MCH4 = 12+4*1=16g/mol
n = V/Vo = 1000/22,4 = 44.64 mola CH4

CH4 + 4O2 > CO2 + 2H2O

1mol CH4 ----------- 4 mole O2
44,64 mole CH4 ---------- x
x= 4*44,64 = 178,5 mola O

m= n*M = 178,5*32 = 5714,2 g tlenu

5714,2 g tlenu --------24%
x------------------------76%
x = 18095,12g powietrza. Podczas spalania metanu otrzymano 36 g pary wodnej. oblicz:
a) mase
b)objętośc spalonego metanu.

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T20:49:00+01:00
1) spalać O₂... niemożliwe:D zgaduje, że o metan chodziło
CH₄+2O₂→CO₂+2H₂O
16g--64g
90g-x
x=360g
2) podpunkty a i b dla jakich wartości??:D
c) zakładam, że w warunkach normalnych:D
1m³=1000dm³
CH₄+2O₂→CO₂+2H₂O
1mol-2mol
ze stosunku molowego:
do spalenia 1m³ metanu potrzeba 2m³ tlenu
3)
a)CH₄+2O₂→CO₂+2H₂O
16g----64g---44g---36g
wszystko widać:D
b) reaguje dokładnie jeden mol także 22,4dm³ w warunkach normalnych:D
1 5 1