Odpowiedzi

2009-05-29T15:27:19+02:00
Od błogosławionej Karoliny Kózki możemy nauczyć się bardzo wiele. Mając 16 lat została zabita broniąc się przed gwałtem. pochodziła z ubogiej oraz bardzo religijnej rodziny. Pokazała man to co dla niektórych wydaje się abstrakcją, żyjąc ubogo na ziemi na pewno doczekała się życia w niebie, a to przecież najważniejsze dla chrześcijan !
2009-05-29T15:34:23+02:00
Była "prawdziwym aniołem'', była najuboższym członkiem parafii", "pierwsza dusza do nieba". Codzienne życie Karoliny w pełni uzasadniało powyższe określenia. Bardzo gorliwie uczestniczyła we Mszy św. i tak długo, jak było możliwe, adorowała Jezusa w tabernakulum. Miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. Szczególnie w okresie Wielkiego Postu towarzyszyła Jezusowi Cierpiącemu, odprawiając Drogę Krzyżową, uczestnicząc w niedzielnych Gorzkich Żalach, ofiarowując Zbawicielowi związane z tym niedogodności i wyrzeczenia. Najświętsze Serce Jezusa czciła w każdy pierwszy piątek miesiąca, przystępując do spowiedzi i przyjmując Komunię św. wynagradzającą. Wobec Najświętszej Dziewicy żywiła dziecięcą ufność oraz miłość, mawiając o Niej "moja Matka Boża". Codziennie odmawiała różaniec. Modlitwa ta dostarczała jej wiele wewnętrznej radości.
Była wzorową uczennicą. Ze szczególnym zamiłowaniem uczyła się religii. Znajomość prawd Bożych pogłębiała przez czytanie Pisma Świętego, żywotów świętych oraz innych książek i czasopism religijnych. W pracy była niestrudzona: robota paliła się jej w rękach" - mówiono. Pomagała rodzicom, pomagała sąsiadom, głównie w pracach polnych, służyła rodzeństwu, między innymi szyjąc dla nich odzienie. Była bardzo wrażliwa na cierpienia drugich, zwłaszcza chorych, którym starała się pomóc na miarę swych możliwości. Te wszystkie rzeczy Karolinie powinniście zauważać i doceniać i ich się nauczyć to jest właściwym wzorem dla młodzieży w naszym wieku.