Opisz obrazek i odpowiedz na pytania 1 what does the photo say about men's role in society ? 2 is it typical of man to behave in this way? 3 have the roles of man and women in the family changed in recent years ? in what ways ? 4 is doing housework an important thing in family life? 5 how ofen do you do housework and do you enjoy it ? 6 what are your favourite ways of spending your free time ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T12:14:50+01:00
The man probably had a party at home and guests with him pobrudzili apartment, now a man cleans up, and next to it is dog tired.

Tłumaczenie:

Mężczyzna chyba miał imprezę w domu i goście z nim pobrudzili mieszkanie, teraz mężczyzna sprząta, a obok niego leży zmęczony pies.

1. Clean the room vacuumed. (Sprząta pokój odkurzaczem)
2. Typical man behaves in this way. (Typowy człowiek zachowuje się w twn sposób)
3. So the role has changed. In this way, the men began more clean. (Tak rola się zmieniła. W ten sposób, że mężczyźni zaczęli więcej sprzątać)
4. Housekeeper is not important in family life. (Gosposia nie jest ważna w życiu rodzinnym)
5. I do not like housework. (Nie lubię prac domowych)
6. Playing on the computer, watching television, but when it comes to cleaning it only when the mother makes. (Granie na komputerze, oglądnie telewizji, a jeśli chodzi o sprzątanie, to tylko wtedy kiedy mama każe)
1 3 1