Odpowiedzi

2009-11-30T21:11:54+01:00
Zasada periodyzacji-wymaga podziału zdarzeń gospodarczych na okresy i ujmowania wyników działalności za te okresy( rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze)

Zasada memoriału-polegająca na ujęciu w księgach rachunkowychj oraz sprawozdaniacz finansowych ogółu zdarzeń gospodarczych dotyczących danego okresu. w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody im obciążające je koszty dotyczące roku obrotowego , niezależnie od terminu ich zapłaty.