1.Z podanego wzoru wyznacz wskazaną wielkość (jeśli to konieczne,zapisz odpowiednie założenie dla wielkości występujących we wzorach).

a) m=a(3+n); n
b) u=2a/^2-1; a
c) v=2(3a-b)/u; b
d) w=2^2-3r/p^2; r
e) d=5a+2b/2-c; b
f) z=5^3-1/6w-s^3; s
g) f=3t*/6(a/2-2t) -1; a
h)p=n-2. n+m/2+^3; m

Niektore znaki oznaczałam w taki sposób:
kreska ułamkowa-/
pierwiastek-^
kwadrat liczby-*
znak mnożenia-.

3

Odpowiedzi

2009-11-30T20:52:55+01:00
A)m=a(3+n)
m=3a+a*n
3a+an=m
an=m-3a
n=(m-3a) /a

b) u=2a/1 ---> u=2a 2a=u a=u/2
c)
v=2(3a-b)/u mnozymy razy u
v*u=6a-2b
b=(v*u)+2b/2

d) w=2^2-3r/p^2 mnozymy razy pdo kwadratu
w*pkwadrat=4-3r
r=wpkwadrat+4/3

f) z=5^3-1/6w-s^3
z*6w-sdo szescianu=5szescian-1
z sszecian=124-6zw
pierwiastek 3 stopnia z tego2 1 2
2009-11-30T21:00:49+01:00
M=a(3+n); n
m=3a+an/:3a
m/3a=an/:a
m/3a*a=n
n=m/3a²

u=2a/√2-1 /√2-1
u/√2-1=2a /:2
u/2(√2-1)=a
a=4√2+1/3

v=2(3a-b)/u; b
v=6a-2b/u /4
4v=6a-2b
4v-6a=-2b
2b=-4v+6a /:2
b=-2v+3a

w=2^2-3r/p^2; r
w=2^2-3r/p^2 /*p√2/2√2
w*p√2/2√2=-3r
r=- w*p√2/6√2

d=5a+2b/2-c /*2-c
d(2-c)=5a+2b/:5a
d(2-c)/5a=2b /:2
b= d(2-c)/10a

z=5^3-1/6w-s^3;
z-6w/5^3-1=-s^3
s=z-6w/-16
*-mnożenie
/-dzielenie
: - dzielenie

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T02:13:36+01:00
A)
m=a(3+n)
n=?
m=3a+an
-an=3a-m /:(-a)
n=-3 +(m/a) dla a≠0

b)
u=2a/√2 -1
a=?
u=2a/(√2 -1) /*(√2-1)
u*(√2-1)=2a /:2
a=u(√2-1)/2

c)
v=2(3a-b)/u dla u≠0
b=?
v=(6a-2b)/u /*u
vu=6a-2b
2b=6a-vu /:2
b=3a-½ vu
4v=6a-2b
4v-6a=-2b
2b=-4v+6a /:2
b=-2v+3a

d)
w=(2√2-3r)/p√2 dla p≠0
r=?
w=(2√2-3r)/p√2 /*p√2
wp√2 =2√2-3r
3r=2√2 - wp√2
3r=√2(2-wp) /:3
r=√2/3 *(2-wp)

e)
d=(5a+2b)/(2-c) dla c≠2
b=?
d=(5a+2b)/(2-c) /*(2-c)
d(2-c)=5a+2b
-2b=5a-d(2-c)
-2b=5a-2d+cd /:(-2)
b=d - ⁵/₂ a -½ cd

e)
z=(5√3-1)/(6w-s√3) dla 6w-s√3≠0 ==>6w≠s√3 ==>s≠6w/√3
s=?
z=(5√3-1)/(6w-s√3) /*(6w-s√3)
z(6w-s√3)=(5√3-1)
6zw-sz√3=5√3 -1
-sz√3=5√3 -1-6zw /:(-z√3)
s=6w/√3 + 1/(z√3) - 5/z dla z≠0
8 3 8