Zad.1.Uzupełnij zdania :
Atomy mają bardzo ........ rozmiary. ........ atomów wyrażone w gramach przyjmują wartości rzędu 10-²³g. Masę atomową wyraża się w ........ . Masę cząsteczkową wyraża się w ........ .
Zad.2.Podaj masy atomowe następujących pierwiastków chemicznych :
a)rtęć
b)magnez
c)wapnia
d)krzemu
e)żelaza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T20:46:46+01:00
Ad1
1 małe
2
3 unity (u)
4 wyrażona w atomowych jednostkach masy(u)

ad2
rtęć 201
manez 24
wapn 40
krzem 28
zelazo 56
3 3 3