Marcin pchnął w dół zbocza sanki z siedzącą w nich Kasią. Sanki przejechały 80m i zatrzymały się (śnieg był mokry i lepił się do płóz).
a)Narysuj i nazwij siły działające na sanki w czasie jazdy (to mam).
b) Wykaż, że dla zbocza o kącie nachylenia 15° i masie sanek (z Kasią) 60 kg, siła nacisku na podłoże wynosi około 580N.
c) Oblicz wartość siły tarcia przyjmując wartość współczynnika tarcia 0,3.
d)Oblicz pracę wykonaną przez siły tarcia
e)Przyjmując wartość energii potencjalnej w chwili zatrzymania się sanek równą zero, oblicz wartość początkowej energii mechanicznej sanek (z Kasią).
f)Oblicz wartość początkowej energii kinetycznej sanek.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T21:06:59+01:00
B)
m=60kg
>alfa=15 stopni
N-sila nacisku

N=cos15 * mg
2 4 2