....Dr House jest to amerykański serial medyczny produkowany dla stacji telewizyjnej FOX, mający na koncie wiele nagród. Fabuła serialu koncentruje się na osobie doktora Gregory'ego House'a. W każdym odcinku doktor House wraz ze swoim zespołem(w pierwszych trzech sezonach to lekarze Allison Cameron, Robert Chase i Eric Foreman, a od czwartego sezonu Chris Taub, Lawrence Kutner (do piątego sezonu) oraz Remy Hadley (znana jako "Trzynastka") próbuje zdiagnozować i wyleczyć pacjentów przejawiających rozmaite objawy, niewyjaśnione wcześniej przez innych lekarzy. Dr House cyniczny, lecz zarazem błyskotliwy i przenikliwy diagnosta, cieszący się w środowisku medycznym opinią szaleńca i wichrzyciela. Ma dwie specjalizacje: z nefrologii i chorób zakaźnych. Chodzi o lasce, ponieważ kilka lat wcześniej nie zdiagnozowano u niego na czas zawału mięśnia czworogłowego uda, w konsekwencji którego doszło do martwicy. Z tego też powodu cierpi na przewlekły ból. By go złagodzić, zażywa Vicodin, od którego jest uzależniony. House często popada w sprzeczki z administratorką szpitala i dziekanem medycyny - dr Lisą Cuddy czy swoim zespołem diagnostycznym, ponieważ wiele z jego hipotez opiera się na wątpliwych czy też kontrowersyjnych przesłankach. Jedyny prawdziwy przyjaciel House'a to dr James Wilson, ordynator oddziału onkologii.

Cytaty z dr House’a:

Dr House: Widzisz, wszyscy ze względu na laskę zakładają, że jestem pacjentem.
Dr Wilson: Więc dlaczego nie zaczniesz nosić białego kitla jak reszta?
Dr House: Nie chcę, żeby pomyśleli, że jestem lekarzem.

Dr House: Ludzie się nie zmieniają. Na przykład ja będę stale powtarzał „ludzie się nie zmieniają”.

Dr House: Ludzie się nie zmieniają. Na przykład ja będę stale powtarzał „ludzie się nie zmieniają”....

ten tekst trzeba przetłumaczyć na niemiecki.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T21:03:47+01:00
Der Dr. House jest das ist die amerikanische medizinische für den Fernsehsender FOX produzierte, der viele Preise auf seinem Konto haben Fernsehserie. Die Handlung der Fernsehserie konzentriert sich auf die Person des Doktors Gregory'ego House'a. In jeder Zeitspanne Doktor House zusammen mit seinem Team (in den erste drei Saisons das ist die Ärzte Allison Cameron, Robert Chase und Eric Foreman, und seit der vierte Saison Chris Taub, Lawrence Kutner (bis zu der fünfte Saison) sowie Remy Hadley (die "Dreizehn" gekannt) er versucht zu diagnostizieren und die die verschiedenen Symptome zeigenden Patienten auszuheilen, ungeklärt frühzeitig durch die ander Ärzte. Der Dr. House zynisch, aber zugleich der scharfsinnige und schrille, sich in der medizinischen Umwelt der Meinung der Verrückte und der Unruhestifter erfreuende Diagnostiker. Er hat zwei Facharztbezeichnungen: vor der Nephrologie und den Infektionskrankheiten. Er geht am Stock, weil man ein paar Jahre frühzeitig nicht bei ihm für die Zeit des Infarktes des Muskels diagnostiziert hat czworogłowego er wird heucheln, in der Konsequenz den hat es zu einer Nekrose eingeholt. Aus dem auch den Grund leidet er auf den langwierigen Schmerz. Um ihn zu lindern, er nimmt Vicodin, von dem er abhängig gemacht ist (ein). House wird oftmals in die Streite mit der Verwalterin des Krankenhauses und dem Dekan der Medizin regnen - der Dr. Lisą Cuddy oder sein diagnostisches Team, weil viel lehnt er sich aus seine Hypothesen auf zweifelhaft beziehungsweise den kontroversen Prämissen. Der einzige wahre Freund House'a das ist der Dr. James Wilson, der Chefarzt der Truppe der Onkologie.

Die Zitate ungefähr der Dr. House ’ und:

der Dr. House: du siehst, alle nehmen wegen auf den Stock, dass er ein Patient ist an.
Der Dr. Wilson: also warum wirst du anfangen? den weißen Kittel nicht wie der Rest zu tragen
Der Dr. House: ich will, so dass sie, dass er ein Arzt ist gedacht haben nicht.


Der Dr. House: die Menschen ändern się nicht. Zum Beispiel ich werde Stähle wiederholen „ die Menschen ändern się nicht ”.

Der Dr. House: die Menschen ändern się nicht. Zum Beispiel ich werde Stähle wiederholen „ die Menschen ändern się nicht ”....