1.Jakie ciśnienie wywiera telewizor o ciężarze 80N, stojąc na czterech nóżkach, każda o powierzchni 5cm.²?

2.Ciało ma objętość 20cm.³, jego ciężar w powietrzu to 5N, a w cieczy 4,8N.Oblicz wartość siły wyporu, oblicz gęstość cieczy, w której zanurzono ciało.

3.Drewniany klocek o objętości 60cm³ pływa po powierzchni wody, zanurzony jest do połowy swojej objętości.Ile wynosi ciężar klocka?Ile wynosi siła wyporu wody? (gęstość wody=1000kg./m³
Z góry dziękuję za rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T15:18:44+01:00
1.Jakie ciśnienie wywiera telewizor o ciężarze 80N, stojąc na czterech nóżkach, każda o powierzchni 5cm.²?
Dane:
F = 80N
s1 = 5cm² = 0,0005m²
n = 4

Szukane:
P = ?

Wzór
P = F/s
s = ns1
P = F/ns1 [N/m² = Pa]

Rozwiązanie:
P = 80 / 0,002
P = 40000Pa = 40kPa

Odpowiedź
Telewizor wywiera ciśnienie 40kPa.

2.Ciało ma objętość 20cm.³, jego ciężar w powietrzu to 5N, a w cieczy 4,8N.Oblicz wartość siły wyporu, oblicz gęstość cieczy, w której zanurzono ciało.

Dane:
V = 20cm³ = 0,00002m³
Q = 5N
F = 4,8N
g = 10m/s²

Szukane
ρ = ?
Fw = ?

Wzór:
Fw = Q - F
Fw = ρgV
ρ = Fw/gV [N / N/kg x m³ = kg/m³]

Rozwiązanie:
Fw = 5 - 4,8
Fw = 0,2N
ρ = 0,2/10x0,00002
ρ = 2/0,002
ρ = 2000kg/m³

Odpowiedź:
Siła wyporu działająca na to ciało to 0,2N, gęstość cieczy wynosi 2000kg/m³.

3.Drewniany klocek o objętości 60cm³ pływa po powierzchni wody, zanurzony jest do połowy swojej objętości.Ile wynosi ciężar klocka?Ile wynosi siła wyporu wody? (gęstość wody=1000kg./m³

Dane:
V = 60cm² = 0,00006m³
n = 0,5
ρ = 1000kg/m³
g = 10N/kg

Szukane:
Q = ?
Fw = ?

Wzór
Q = Fw = ρgnV [kg/m³ x N/kg x m³]
Fw = 1000x10x0,5x0,00006
Fw = 0,3N

Odpowiedź:
Ciężar klocka jest równy sile wyporu i wynosi 0,3N.