Bahaterami ksiązki jest Jenny Tinker i jej ojciec Sam. Oboje pracują cięzko od rana do wieczora w sklepie.Pewnego dnia Jeny widzi męźczyznę trzymającego w ręku zegarek . W pewnym momencie nieznajomy podrzuca zegarek Samowi, po chwili ucieka. Robi się zamieszanie podejżenia padają na Sama.Policjanci zabierają Sama i nie chcą słuchać wyjaśnień Jenny. Jenny pozostaje sama.Rozmawia ze znajomym ze sklepu i dowiaduje się , że wszystkich złodzieji wysyłają do Australi. Po upływie kilku dni Jenny widzi statek " Czarną Gwiazdę" na rzece. Na statku widzi swojego ojca i postanawia zatrudnić się na statku,podając sie za kogoś innego. Zabiera klucze kapitana i schodzi na dół , szukając ojca . Razem uciekają . Szukają wyspy na której później zamieszkali. Razem spędzają dużo czasu . Pewnego dnia ojca kąsi wąż , jest z nim źle. Jenny podejmuje opiekę nas ojcem, po jakimś czasie Sam dochodzi do zdrowia .Zauważają statek , który płynie do nich na wyspę. Meźczyźni oferują wypłynięcie z nimi do Ameryki.


Bardzo proszę o przetłumaczenie z polskiego na angielski :)
z góry dziekuje ;)

3

Odpowiedzi

2009-11-30T21:42:10+01:00

The main heroes of these book is Jenny Tinker and his father Sam. Both of them works hard all day. Some time Jeny see a man holding a watch in his hand. Unknown gives these watch for Sam and after few seconds he runs away. There is commotion and everything goes on Sam. Policemen are taking Sam and they don't want to listen Jenny. Jenny stays alone. She is talking with friend from shop and he get that, all the thiefs goes to the Australia. After few days Jenny see a boat ,,Black Star" on the river. He can see his father on this boat and he is going to work there as someone other. He steal keys of the capitain and he is going down looking for his father. They are running together. They are looking for and island wchich on they live then. They spend a lot of time together. Some day father got beaten by the snake and he feels bad. Jenny takes care of him, after few days Sam feels better. He could see a boat coming to them. People offer them going to the America...


Prosze o Najlepszą ;)
1 5 1
2009-11-30T21:43:38+01:00
The heroes of the book are Jenny Tinker and her father Sam. Both from morning to evening in hand watch work day yen see hold hard in shop. In certain unknown moment watch self-service store *podrzuca* it runs away after moment. On make implicated fall carry away *podejrzenia* of the Sam. Policemans are *zabieraja* and listen to not *wyjaśnien* Jenny. It remains with familiar from store Jenny. She talk and it informs, that it send all *zlodzie* for Australia. Boat sees star after several days on river Jenny "Czarna Gwiazda"
It sees father on boat and on boat decide employ, it serve who other (....??).
It carries away keys of captains and it climbs down, it search father. It run away together. It search on which island living *pozniej*. It spend together time a lot. In certain day of father there is from before. It takes custody of we father Jenny, it comes after that for health time. Self-service store boat are comming, which floats for they on island. It offer take them for america.
2009-11-30T21:53:25+01:00
The heroes of "Jenny Tinker and her father, Sam". They work hard every day from morning to the evening in shop. One day Jenny has seen a man, who was holding a watch. Naxt the man planted this watch to Sam and he got away. Police think, that Sam stole watch. Police men take Sam and they didn't want to listen to Jenny's comment.
Jenny stayed alone. She has talked with friend from the shop and she has heard that everybody, who is rubber will be transport to Australia. Some days later Jenne has seen ship "Black Star" on the river. At this sheep she has seen her father and she was going to
engage to ship's team. She has took capitan's keys and she has gone downstairs to find her father. They have got away together. They have been searching island, where them they have lived. They have been spending a lot of time together. One day a snake have bited (?) her father. He was not fine. Jenne has been looking after Dad and them Sam has been recovering. They have seen a ship, who was going to the island. Men have offered going with them to America.