Wpisz numery tych właściwości , którymi można uzupełnić poniższe zdania .
W każdym prostokącie....
W każdym kwadracie .....
W każdym równoległoboku ....
W każdym rombie......

te numerki trzeba do definicji dopasować .
1. boki równoległe mają jednakowe długości .
2. przekątne przecinają się w połowie .
3.przekątne są prostopadłe .
4.wszystkie boki mają jednakowe długości .

1

Odpowiedzi

2009-11-30T21:10:31+01:00

W każdym prostokącie 1 2
W każdym kwadracie 1 2 3 4
W każdym równoległoboku 1 2
W każdym rombie 1 2 3 4

12 3 12