Odpowiedzi

2009-12-01T14:21:59+01:00
Cząsteczkę o masie 0,0001kg i ładunku 2C umieszczono w polu elektrostatycznym. Jaki pęd uzyskała ta cząsteczka po przebyciu różnicy potencjałów o wartości 1V?

Dane:
m =0,0001 kg
Q = 2C
U = 1V

Szukane:
P = ?

Wzór:
W = UIt
I = Q/t
W = UQt/t
W = UQ
W = mv²/2
2UQ = mv²
v = √2UQ/m
P = mv
P = √2UQ/m x m [√VxC/kg x kg = √J/kg x kg = m/s x kg]

Rozwiązanie:
P = √2x2x1/0,0001 x 0,0001
P = √40000 x 0,0001
P = 200 x 0,0001
P = 0,02kg x m/s

Odpowiedź
Ta cząsteczka uzyskała pęd 0,02kg x m/s.