Zadanie 1
Pociąg o masie m = 2000 t porusza się z prędkością V = 54 km/h na szerokości geograficznej φ = 60 °. Określić składową poziomą siły, z jaką pociąg działa na szyny poruszając się wzdłużnpołudnika.

zadanie 2
Koło zamachowe w kształcie pierścienia o promieniu R=0.3m i masie m=50 m obraca się z częstotliwością s=20 1/s. Ile musi wynosić moment siły hamującej, aby koło zatrzymało się w czasie t=20s?

1

Odpowiedzi

2009-11-30T23:01:49+01:00
Dane
m = 2000 t=2*10⁶kg
V = 54 km/h =54000/3600m/s= 15m/s
φ = 60 °.
To zadanie na przyspieszenie Coriolisa
ac=2ω x Vw /iloczyn wektorowy predkosci kataowej unoszenia i predkosci wzglednej/
|ac|=2ωVsin(∢ωV)
ω=2π/(24*3600)1/s
|ac|=4π/(24*3600)*15*sin(120°)=4π/(24*3600)*15*0,5
F=m*ac
F=10⁶*4π/(24*3600)*15=2181,66N

Ta sila to 2181,66N

zadanie 2
Koło zamachowe w kształcie pierścienia o promieniu R=0.3m i masie m=50kg m obraca się z częstotliwością s=20 1/s. Ile musi wynosić moment siły hamującej, aby koło zatrzymało się w czasie t=20s?

druga zasada dynamiki dla r. obrotowego

M=Jε

M- moment hamujacy
J-moment bezwladniaci
ε-opoznienie katowe

J=mR²=50*0,09
ω= 20 1/s
ε=ω/t=20/20=1[1/s²]
M=Jε=50*0,09*1=4,5[Nm]

Pozdrawiam

Hans4 1 4