Proszę o pomoc :

Oblicz ile moli,gramów, decymetrów sześciennych wodoru wydzieli się w warunkach normalnych podczas reakcji 6,5 g cynku z kwasem solnym przy wydajności reakcji 100%.

Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do całkowitego zobojętnienia 2,45 g kwasu siarkowego VI przy wydajności reakcji 100%

Oblicz masę wytrąconego osadu, jeżeli do roztworu zawierającego 21,4 g azotanu V srebra dodano chlorek sodu w nadmiarze,przy wydajności reakcji 100%

Oblicz masę osadu otrzymanego w reakcji 2,9 g chlorku baru z nadmiarem siarczanu VI sodu przy wydajności reakcji 90%

1

Odpowiedzi

2009-12-01T16:33:37+01:00
Oblicz ile moli,gramów, decymetrów sześciennych wodoru wydzieli się w warunkach normalnych podczas reakcji 6,5 g cynku z kwasem solnym przy wydajności reakcji 100%.

Zn + 2HCl => ZnCl2 + H2


6,5g-xg
65g-2g

xg=0,2g=0,2mola=4,48dm3

Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do całkowitego zobojętnienia 2,45 g kwasu siarkowego VI przy wydajności reakcji 100%H2SO4 + 2NaOH => Na2SO4 + 2H2O

2,45g-xg
98g-80g

xg=2g

Oblicz masę wytrąconego osadu, jeżeli do roztworu zawierającego 21,4 g azotanu V srebra dodano chlorek sodu w nadmiarze,przy wydajności reakcji 100%

AgNO3 + NaCl => AgCl + NaNO3

AgCl jest osadem
21,4g-xg
170g-143,5g

xg=18,06g


Oblicz masę osadu otrzymanego w reakcji 2,9 g chlorku baru z nadmiarem siarczanu VI sodu przy wydajności reakcji 90%

BaCl2 + Na2SO4 =>BaSO4 + 2NaCl

W=Pr/Pt
90%=2,9g/Pt
Pt=3,22g
BaSO4 jest osadem

3,22g-xg
208g-233g

x=3,6g

Jeżeli chodzi o ostatnie zadanie to nie jestem pewna, byłabym wdzięczna, jeżeli potwierdziłby ktoś tą wersję.