A konkretniej zadanie z programowania struktularnego:

napisz program W JĘZYKU PASCAL (najlepiej w programie Delphi)obliczający pole trójkąta na podstawie dł. jego boków za pomocą wzoru Herona.

Dane: 3 liczby a,b,c
wynik: jesli a,b,c, są długosciami bokow trójkąta to oblicz pole tego trojkata. W przeciwnym razie wyprowadz komunikat ze dane 3 liczby nie są bokami trojkata.
Krok 1: oblicz. wartosc wyrazenia p=(a,b,c)/2
Krok 2: jesli p-a<=0 lub p-b<=0 lub p-c<=0 to wyprowadz komunikat, ze liczby a,b,c nie sa dł. bokow tego trojkata
Krok 3: s=wszytsko pod pierwiastkiem(p(p-a)*(p-b)*(p-c)

MOZE KTOS UMIE:d Z GORY DZIEKUJE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T19:50:58+01:00
Program trojkat;
uses crt;
var
a,b,c,p,pole:real;


begin
ClrScr;
writeln('Podaj dlugosci bokow trojkata:');
write('a= '); readln(a);
write('b= '); readln(b);
write('c= '); readln(c);
p:= (a+b+c)/2;

if(p-a<=0) then
begin
writeln('Liczby nie moga byc bokami trojkata');
readkey;
halt;
end;

if(p-b<=0) then
begin
writeln('Liczby nie moga byc bokami trojkata');
readkey;
halt;
end;


if(p-c<=0) then
begin
writeln('Liczby nie moga byc bokami trojkata');
readkey;
halt;
end;

pole:=exp((1/2)*ln(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)));
writeln('Pole tego trojkata wynosi ',pole:4:2);
readkey;

end.Kompilowane pod Free Pascal IDE 2.2.4 :)