Odpowiedzi

2009-11-30T21:46:21+01:00
Y =2x² -2x+2
postać kanoniczna y = ax² +bx +c + a[ x +(b:2a)]² -(Δ:4a)

a= 2
b = -2
c = 2
Δ = b² - 4ac
Δ= (-2)² -4*2*2 = 4 - 16 = - 12

-b:2a =[ -(-2)]: (2*2) = 2 :4 = ½
-Δ: 4a = [-(-12)] :(4*2) = 12 :8 = 3/2

y =2x² -2x+2 = 2( x +½)² -(3/2)