Odpowiedzi

2009-05-29T16:46:53+02:00
A)
3= -2 3² 3x+(3+2)
3= -2*6*3x+6
-3x= -12-3+6
-3x=-15 |:(-3)
x=5
2009-05-29T17:00:32+02:00
F(x)=-2x²px+(p+2) w tej funkcji brakuje albo + albo - między 2x² a px
zakładając, że tam jest +
podstawiamy p=3 w każde p w funkcji kwadratowej
mamy
f(x)=-2x²+3x+(3+2)
f(x)=-2x²+3x+5 a=-2 b=3 c=5
Obliczamy deltę = b²-4ac=9-4*(-2*)5=9+40=49 pierwiastek z delty=7
x1=-b-pierwiastek z delty/2a=-3-7/-4=-10/-4=10/4=2 2/4= 2 1/2
x2=-b+pierwiastek z delty/2a=-3+7/-4=4/-4=-1
x1,x2 miejsca zerowe
Jeszcze W=(p,q) p=-b/2a q= -delta/4a
jak obliczysz, to rysujesz parabolę ramiona w dół...

dla podpunktu b)
musisz obliczyć delte i podstawić odpowiednio pod a=-2 b=p c=p+2
po uproszczeniu p²-4*(-2)*(p+2)>0
delta >0 -warunek, żeby były 2 miejsca zerowe