Na podstawie fragmentu "Pana Tadeusza"

Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z któremi się zabawiać lubił od powicia;
Lecz mniej wielkie, mniej piękne, niż się dawniej zdały.
I też same portrety na ścianach wisiały.
Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów
Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie
Siedzi Rejtan żałośny po wolności stracie,
W ręku trzymna nóż, ostrzem zwrócony do łona,
A przed nim leży Fedon i żywot Katona.
Dalej Jasiński, młodzian piękny i posępny,
Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny,
Stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali,
Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali.
Nawet stary stojący zegar kurantowy
W drewnianej szafie poznał u wniścia alkowy
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego usłyszyć mazurek.

Odpowiedz na pytania:
1)Wymień postaci przedstawione w tym fragmencie i wyjaśnij co je łączy.
2)Jaką role odgrywają atrybuty obecne na portretach Kościuszki i Rejtana.Zinterpretuj gesty obu postaci.
3)Nazwij wydarzenia historyczne, o których jest mowa w tym fragmencie.
4)Jaką rolę odgrywają obrazy w soplicowskim dworze.
5)Jaka jest rola mazurka dąbrowskiego w polskiej tradycji patriotycznej.
6)Co łączy ten fragment z koncertem Jankiela.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T21:52:41+01:00
1) Kościuszko;Rejtan;Jasiński;Korsak. Postaci łączy patriotyzm.
2)Kościuszko skierowane ma oczy ku górze oraz trzyma oburącz miecz, co świadczy o jego wielkim patriotyzmie i o poświeceniu sie w imię Ojczyzny.
Jest on patriotą demokratycznym-dzięki niemu w powstaniu listopadowym brały udział wszystkie stany.
Rejtan trzyma w ręku nóż, co świadczy że jest on patriotą sarmackim.
3)portret Rejtana-1773r (sejm rozbiorowy)
portret Jasinskiego,Korsaka,Kosciuszki-1794(powstanie Kosciuszkowskie)
4)Obrazy odgrywają ogromną rolę w Soplicowkim Dworze.Świadczą one o ogromnym patriotyzmie rodziny i narodu oraz sprawiają,że każdy kto na nie spojrzy, zatopi sie w zadumie,wspomnieniach i poczuje sie dumny,majac takich bohaterów narodowcyh.
5)Mazurek Dąbrowskiego podtrzymuje tradeycję polską, niesie nadzieje na odzyskanie niepodległosci,Mazurek jest tym co jednoczy,jest symbolem zjednoczenia oraz przypomnieniem o obowiazku walki o wolnosc ojczyzny.
6)Ten fragment, podobnie jak koncert Jankiela zwiera wspomnienie o najwazniejszych datach w dziejach Polski.
21 4 21