1. Punkt p jest punktem przecięcia wysokości trójkąta równobocznego.
a) Jakie pole ma ten trójkąt, jeśli odcinek łączący punkt P z wierzchołkiem trójkąta ma długość 2√3 cm?
b) Jaki obwód ma ten trójkąt, jeśli odległośc od punktu P od jego boków są równe 5√2 cm?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T21:50:27+01:00