Odpowiedzi

2009-11-30T21:43:59+01:00
Pozytywne strony: bliskie usytuowanie miejsc pracy w stosunku do miejsca zamieszkania, szczególne znaczenie w przypadku dużych zakładów przemysłowych ? dużo miejsc pracy. Skupienie ludności bardzo zmniejsza koszty inwestycji komunalnych poprzez większy komfort (dostawa bieżącej wody, energii cieplnej, dostęp do szkół, sklepów, uczelni, służby zdrowia).


Negatywne strony: życie w danym mieście jest bardzo uciążliwe. Zakłady, transport, domy mieszkalne produkują dużą ilość zanieczyszczeń różnego rodzaju. Wymaga to urządzeń oczyszczających (filtrów, oczyszczalni ścieków, utylizacji śmieci). Niektóre miasta nie nadążają za przestrzennym rozwojem miasta ? transport miejski, łączność, handel, zaopatrzenie w wodę, energię i inne instytucje.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T21:57:38+01:00
ZA
-rozwinięta struktura techniczna
-ułatwiony dostęp do dóbr kultury ,służby zdrowia ,szkół ,wyższych uczelni
-nowocześniejszy dostęp do informacji i nowoczesnych technologii
-większa możliwość rozwijania zainteresowań
-większy komfort życia
-łatwy dostęp do komunikacji
-większy rynek pracy
-duży rynek zbytu
-większy wybór towarów w sklepach
PRZECIW
-problemy komunikacyjne(korki)
-problemy z wodą i dużą ilością ścieków
-problemy z utylizacją śmieci wzrost śmietnisk
-zwiększenie hałasu
-wysokie ceny nieruchomości
-wzrost liczby bezdomnych
-zmniejszenie powierzchni gruntów zielonych
-pogłębianie się różnic cywilizacyjnych(dzielenie nędzy i bogactwa)
-wzrost przestępczości i patologii
-anonimowość przyczyniająca się do znieczulicy społecznej
-zmiana modelu rodziny
-rozpad więzi rodzinnych
-spadek poczucia bezpieczeństwa
-rozpowszechnianie się chorób cywilizacyjnych


WIADOMOŚCI VADEMECUM
MATURA 2009 GEOGRAFIA
2 5 2