1.Uzupełnij tekst.
Grecy dużą wagę przywiązywali do sprawności fizycznej. Z tego powodu organizowali zawody ........ Najważnieszymi z nich były ......... odbywające się co cztery lata w ........ W zmaganiach mogli uczestniczyc wyłącznie ..... Do popularnych dyscyplin należał pięciobój, w skład którego wchodziły bieg, rzut oszczepem, ......, skok w dal i zapasy. Nagrody dla zwycięskich zawodników wręczano ............ dnia igrzysk. Otrzymywali oni wieńce z gałązek drzewa ........, które rosło w swiętym gaju ........... Mieszkańcy Grecji uważali zwyciężców za ............. Według historyków pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w .......... r.p.n.e.

2.Wpisz literkę 'P' przy zdaniach prawdziwych, a literke 'F' przy zdaniach fałszywych. Następnie przepisz i popraw wypowiedzenia zawierające błędy.
a.20-metrowy posąg Zeusa Olimpijskiego wykonał Homer
b.Igrzyska w starożytnej Grecji trwały pięc dni.
c.W trzecim dniu rywalizacji olimpijskiej wyróżnienia dostali wszystcy sportowcy.
d.Podczas zawodów w Helladzie na widowni zasiadali wyłącznie mężczyni i niezamężne kobiety.
e.Ostatnie igrzyska w Olimpii zorganizowano w 393 r.p.n.e.

;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T21:47:55+01:00
1)

1. agony
2. olimpiady
3. Olimpii
4. greccy mężczyźni
5. rzut dyskiem
6. ostatniego (piątego)
7. oliwnego
8. Zeusa
9. bohaterów
10. 776 r. p. n. e.

2)

a) F (posąg wykonał Fidiasz)
b) P
c) F (wyróżnienia dawano piątego dnia igrzysk)
d) P
e) F (ostatnie igrzyska zorganizowano w 393 r. NASZEJ ery)
134 4 134
2009-11-30T21:53:05+01:00
1.
-sportowe
-olimpiady
-Olimpi
-mężczyźni
-rzut dyskiem
-ostatniego
-oliwnego
- Zeusa
-bohaterów
-776
2.
a)F-
b)P
c)F
d)P
e)F
58 4 58