Odpowiedzi

2009-11-30T21:48:10+01:00
Prosze
Pole powierzchni całkowitej sześcianu

P=6a2

Wzór na pole trójkąta

P=a*h/2

Wzór na pole trapezu
(a b)*h / 2

Pole kwadratu

Pole kwadratu jest równe kwadratowi długości jego boku:

P=a*a

Pole prostokąta

Pole prostokąta jest równe iloczynowi długości jego boków:

P=a*b

Pole deltoidu

Pole deltoidu o przekątnych a i b jest równe połowie iloczynu przekątnych a i b:

P=ab/2

Objętość sześcianu

V=a3

Gdzie a to długość krawędzi sześcianu

Objętość graniastosłupa

V=Ph

Gdzie:
P-pole podstawy graniastosłupa
h-wysokość graniastosłupa
2009-11-30T21:51:41+01:00
Sześcian : 6 razy a ²
Kwadrat : a²
Prostokąt : a razy b
Koło : πr²
Trapez: ½ h razy (a+b)
Prostopadłościan: P powierzchni bocznej + pole podstaw
Deltoid: ½ d₁ razy d₂
Równoległobok : a razy h

A objętość mnożysz Pp ( pole podstawy) razy wysokość
lub a razy b razy c .

Psdr. ;*
2009-11-30T21:53:28+01:00
Sześcian :
P = 6 * a²
V = a * a* a

kwadrat :
P = a * a
V =

Prostokąt:
P = a * b
V =

Koło
P = π r²
V = 2 π R

Trapez
P = (a + b : 2) * h
V =

Prostopadłoscian
P = 2 ab + 2 bc + 2 ac
V = abc

Deltoid
P = d1 * d2 * 1/2
V =

Równeległobok
P = a * h
V =