Zadanie 1 Agnieszka jest starsza od Magdy o 5 lat. Agnieszka mówi, że gdyby każda z nich była dwukrotnie starsza, to Magda byłaby młodsza o 7 lat. Czy Agnieszka nie pomyliła się w obliczeniach.
Zadanie 2
Ojciec jest o 28 lat starszy od syna. Dwa lata temu był od niego trzykrotnie starszy. Ile lat ma ojciec, a ile syn ?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T23:21:22+01:00
A - wiek Agnieszki
a- 5 - wiek Magdy

2a - dwukrotny wiek Agnieszki
2(a-5) - dwukrotny wiek Magdy

2a - 2(a-5)= 2a - 2a+10= 10
to znaczy że Agnieszka pomyliły się w obliczeniach !!

__________________________________________________________
x - wiek ojca
x - 28 wiek syna

x-2 wiek ojca dwa lata temu
x- 30 wiek syna dwa lata temu

x-2= 3* (x-30)
x-2=3x-90
x-3x= -90+2
-2x=-88
-x=-44
x=44
x-28=44-28=16
ojciec ma 44 lata a syn 16

2009-11-30T23:21:55+01:00
1.y- wiek Magdy, x-wiek Agnieszki
x=5+y
2x=2y+7

x=5y+7
2(5+y)=2y+7

x=5+y
10+2y-2y+7

x=5+y
0≠10
Agnieszka się pomyliła
2.y - wiek ojca, x-wiek syna
y=28+x
y-2=3(x-2)

y=28+x
y-2=3x-6

y=28+x
y-3x=-4

y=28+x
y=3x-4

3x-x=28+4
y=3x-4

2x=32 /:2
y=3x-4

x=16
y=44