1. Siła jaka działa na samochód o masie 1,1 tony nadajaca mu prędkość 35 m/s w ciagu 8 s wynosi ...
2.samochód przejechał drogę 240 km w ciągu 1,5 godziny ze srednią prędkoscią równą...
3.Pęd samochodu o masie 2,5 tony poruszającego sie z predkoscią 15 m/s wynosi...
4Skrzynia o masie 25 kg podniesiona na wyskośc 150 cm uzyskała energie potencjalną ciężkosci równa...
5. ciało o masie 20 kg na który dzila siła równa 12N w ciagu 1.5 minuty uzyskuje predkosć...

1

Odpowiedzi

2009-12-01T14:08:55+01:00
1. Siła jaka działa na samochód o masie 1,1 tony nadajaca mu prędkość 35 m/s w ciagu 8 s wynosi 4812,5N.
2.samochód przejechał drogę 240 km w ciągu 1,5 godziny ze srednią prędkoscią równą 160km/h
3.Pęd samochodu o masie 2,5 tony poruszającego sie z predkoscią 15 m/s wynosi 37500 kg x m/s
4Skrzynia o masie 25 kg podniesiona na wyskośc 150 cm uzyskała energie potencjalną ciężkosci równa 375J
5. ciało o masie 20 kg na który dzila siła równa 12N w ciagu 1.5 minuty uzyskuje predkość 54m/s