1)Ile czasy upłynie , aby statkiem przebyć drogę równą 15 km w jedną stronę i taką samą odległość z powrotem po rzece, w której prędkość nurtu wynosi Vn=2km/h. Prędkość statku na stojącej wodzie jest rowna Vs=8 km/h

2) Ciśnienie wody pod tłokiem pompy wynosi 400 Pa. Jaką pracę należy wykonać przesuwając tłok o powierzchni 1dm² na drodze 50 cm²?

3) Jaką moc rozwija sportowiec przy skoku do góry jeżeli jego masa wynosi 60 kg, wyokość skoku 1,8 m, a czas odbicia od powierzchni Ziemi 0,2 sekundy?

4) Energia kinetyczna ciała o masie 0,5 kg w momencie wyrzutu ciała pionowo do gówy wynosi 60 J . Na jaką wysokość doleci ciało? Opór powietrza zaniedbujemy.

5)Samochód ruszając z miejsca postoju w czasie 10 sec uzyskuje prędkość równą 54km/h. Jaka jest wartość średniego przyśpieszenia ruchu samochodu w tym czasie. Ile wynosi droga przebyta w tym czasie przez samochód?

6) Samochód ruszając z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 20 sec przebył drogę równą 200m. Jaką prędkość uzyskał po tym czasie?

7) Samochód poruszając się z prędkością 72 km/h podczas hamowania ma średnie opóźnienie ruchu równe 2,5 m/s². Ile wynosi czas hamowania do zatrzymania się samochodu? Ile wynosi droga hamowania samochodu?

8) Jaki przyrost prędkości uzyska ciało o masie 0,5 kg jeżeli działa na niego sila o wartości 2 N w czasie 5s

9)Na wózek o masie 0,5 kg działa siła o wartości 0,6N. jaką drogę przejedzie ten wózek w czasie 20 sec od początku ruchu. Tarcie pomijamy.9 prostych zadań, a za to ile punktów. Proszę o szybką odpowiedź to moja praca domowa na jutro!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-30T22:39:52+01:00
1) Układamy 2 równania

Vrzeki+Vstatku=s/t1
Vstatku-Vrzeki=s/t2
musimy policzyć t1+t2

Tak więc
Wyliczamy t1 i t2 z równań
t1=s/(Vs+Vrz)
t2=s/(Vs-Vrz)

Podstawmy i mamy że czas całkowity jest równy 4 godziny
2) jest źle przepisana treść. Nie robię, nie chcę ryzykować :)
3) P=W/t
W=F*s
F=a*m
a=v/t
wszystko po kolei do siebie podstawiamy :)
Otrzymujemy
P=v*s*m/t²
4) Ek=Ep
Tak więc Ek w tym wypadku jest równe mgh
Ek=mgh
Wyliczamy h

h=Ek/mg
5) a=v/t
auto rusza z miejsca więc v0 jest równe 0.
Jest to ruch przyspieszony więc drogę policzymy ze wzrou s=at²/2

podstawiamy pod a, v/t, stąd mamy s=vt/2

6) KORZYSTAM ze wzorów a=v/t oraz s=at²/2
podstawiam odpowiednio,żeby otrzymać wzór na v
z pierwszego mam v=at
z drugiego a=2s/t²
czyli v=2s/t
7) wzór s=vt-at²/2
a=v/t
oraz v=s/t
podstawiam pod pierwsze równanie t=v/a
Otrzymałem
s=v²/a-v²/2a
s=v²/2a
Czas możemy policzyć, podstawiając odpowiednio wyliczone wartości do wzoru a=v/t Czyli t=v/a
8)a=Δv/t
a=F/m
z dwóch powyższych równań wyliczam Δv
czyli Δv=F*t/m
9)a=F/m
s=at²/2
z drugiego wyliczam a i podstawiam do pierwszego równania, czyli
2s/t²=F/m
Wyliczam s
s=Ft²/2m
1 5 1