Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-30T12:49:42+02:00
Najpiękniejsze zabytki Sosnowca są to: Zamek Sielecki, Zabytkowe kamienice, Teatr Zagłębia, Rynek w Modrzejowie wraz z kirkutem, Pałacyk Mieroszewskich, Pałac Schöna, Pałac Oskara Schöna, Pałac Dietla, Odlewnia Woźniaków przy ul. Mireckiego, Mauzoleum rodziny Dietlów, Dworzec Maczki, Dworzec Główny, Dom Ludowy w Ostrowach Górniczych oraz Dawna Szkoła Realna. Bardzo mi się one podobają ze względu budowy.

The most beautiful sights Sosnowca are: Castle Sielecki, historic houses, Zagłębie Theater, Market Square in Modrzejowie with kirkutem, Mieroszewskich Palace, Palace Schöna, Oscar Schöna Palace, Palace Dietl, Woźniaków Foundry Street. Mireckiego, family Mausoleum Dietlów, Dworzec meal, Main Railway Station, Home Ludowy in Mining and Former Ostrowach Szkoła real. We think they like because of the construction.

Nie wiem czy dobrze ale chciałam pomóc.
2 4 2